Caricatura 22 de feb
Pancho Cajas

La mitad que me faltó